Kripto RehberEditörden Seçmeler

Sharpe Oranı Nedir? Sharpe Oranı Size Ne Anlatabilir?

Bizi Google News'ten Takip Etmek İçin Abone Ol 

Sharpe oranı, bir finansal portföyün riske göre düzeltilmiş getirisinin bir ölçüsüdür. Sharpe oranı daha yüksek olan bir portföy, emsallerinden daha yüksek olarak varsayılır.

Sharpe Oranı Nedir?

Sharpe Oranı, yatırımcıların yatırımın getirilerini ve risklerini anlamalarına yardımcı olmak için Nobel Ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Faiz oranı, risksiz faiz oranı üzerinden birim oynaklık veya toplam risk başına ortalama getiridir. Oynaklık, bir varlık veya portföydeki fiyat dalgalanmalarının bir ölçüsüdür.

Önemli Çıkarımlar

Sharpe oranı, bir yatırımcının aldığı aşırı riske dayalı olarak bir portföyün geçmiş performansını veya beklenen gelecekteki performansının dengesini kurar.

Yüksek bir Sharpe oranı, benzer portföylere veya daha düşük getiriye sahip fonlara nazaran daha iyidir.

  • Sharpe oranının, yatırım getirilerinin normal olarak dağıldığı ihtimali de dahil olmak üzere birçok zayıf yönü bulunmaktadır.

Sharpe Oranının Formülü ve Hesaplanması

Sharpe oranını hesaplama formülü {R (p) – R (f)} /s (p)’dir.

burada

R (p): Portföy İadesi

R(f): Risksiz Getiri

s (p): Portföy Standart Sapması

Sharpe oranı şu şekilde hesaplanır:

Portföyün getirisinden risksiz oranı çıkarın.

Sonucu, portföydeki fazla getirinin standart sapmasına bölün. Standart sapma, bir portföyün getirilerinin beklenen getirilerden ne kadar saptığını göstermeye yardımcı olur. Standart sapma, bir portföyün oynaklığını da ortaya çıkarır.

Sharpe Oranı Nedir? Sharpe Oranı Size Ne Anlatabilir?

Sharpe Oranı Size Ne Anlatabilir?

Ortalama getiriden risksiz oranı çıkarmak, yatırımcıların risk alma faaliyetleriyle ilişkili kârları daha iyi izole etmelerini sağlar. Risksiz getiri oranı, sıfır riskli bir yatırımın getirisidir, yani yatırımcının herhangi bir risk almadan bekleyebileceği getiridir.

Genel olarak, Sharpe oranının değeri ne kadar yüksek olursa, riske göre düzeltilmiş getiri o kadar yüksek olur.

Sharpe oranı, riske göre düzeltilmiş getirileri hesaplamak için en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Modern Portföy Teorisi (MPT), varlıkları daha az ilişkili çeşitlendirilmiş bir portföye eklemenin getirilerden ödün vermeden portföy riskini azalttığını belirtir.

Çeşitlendirmeyi artırmak, daha az çeşitlendirmeye sahip benzer bir portföye kıyasla Sharpe oranını artırmalıdır. Bunu yapmak için yatırımcılar, riskin volatiliteye eşit olduğu varsayımını da kabul etmelidir; bu mantıksız değildir, ancak tüm yatırımlara uygulanamayacak kadar dar olabilir.

Sharpe Oranı, formüldeki gerçek getirileri kullanarak bir portföyün geçmiş performansını değerlendirmek için (harici olarak) kullanılabilir. Alternatif olarak, yatırımcılar tahmini bir Sharpe oranını (ex-ante) hesaplamak için beklenen portföy performansını ve beklenen risksiz oranı kullanabilirler.

Sharpe oranı, bir portföyün aşırı getirilerinin akıllıca yatırım kararlarından mı yoksa çok fazla riskten mi kaynaklandığını açıklamaya da yardımcı olabilir. Bir portföy veya fon, emsallerinden daha yüksek getiri sağlayabilirken, bu yüksek getiriler, yalnızca ek risk getirmedikleri takdirde iyi bir yatırımdır.

Bir portföyün Sharpe oranı ne kadar büyükse, riske göre ayarlanmış performansı o kadar iyi olur. Analiz negatif bir Sharpe oranı ile sonuçlanırsa, risksiz oranın portföyün getirisinden daha büyük olduğu veya portföy getirisinin negatif olmasının beklendiğini gösterir. Her iki durumda da, negatif bir Sharpe oranı hiçbir anlam ifade etmiyor.

Sharpe Oranı Nasıl Kullanılır Örneği

Sharpe oranı, bir portföye yeni bir varlık veya varlık sınıfı eklendiğinde genel risk-getiri özelliklerindeki değişikliği karşılaştırmak için genellikle oluşturulur.

Örneğin, bir yatırımcı, halihazırda hisse senetleri ve tahviller arasında bölünmüş olan ve geçen yıl %15 getiri sağlayan mevcut portföyüne bir riskten korunma fonu tahsisi eklemeyi düşünüyor. Mevcut risksiz oran %3,5’tir ve portföy getirilerinin oynaklığı %12’dir, bu da Sharpe oranını %95,8 veya (%15 – %3,5) bölü %12 yapar.

Yatırımcı, riskten korunma fonunu portföye eklemenin gelecek yıl için beklenen getiriyi %11’e düşüreceğine inanmakta, ancak portföy oynaklığının %7’ye düşmesini beklemektedir. Risksiz oranın gelecek yıl aynı kalacağını varsayıyorlar.

Aynı formülü kullanarak, tahmini gelecek sayılarla, yatırımcı portföyün beklenen Sharpe oranını %107 veya (%11 – %3,5) bölü %7 olarak bulur.

Burada yatırımcı, riskten korunma fonu yatırımının portföyün mutlak getirisini düşürmesine rağmen, riske göre ayarlanmış bir temelde performansını iyileştirdiğini vurgulamıştır. Yeni yatırımın eklenmesi Sharpe oranını düşürmüşse portföye eklenmemelidir. Bu örnek, geçmiş performansa dayalı Sharpe oranının gelecekteki beklenen performansla oldukça karşılaştırılabilir olduğunu varsayar.

Sharpe Oranı ve Sortino Oranı Arasındaki Fark

Sharpe oranının bir varyasyonu, fiyat artışlarının standart sapma üzerindeki etkisini ortadan kaldırarak, hedef veya gerekli getirilerin altındaki getirilerin dağılımına odaklanmak için kullanılan Sortino oranıdır.

Sortino oranı ayrıca risksiz oranı, formülün payında gerekli getiri ile değiştirir, böylece formülün getirisi, istenen getirinin hedef getiriye bölünmesinden veya istenen getiri altındaki getiri dağılımından daha az olur.

Sharpe oranının bir başka türü, bir portföyün betasını veya pazarın geri kalanıyla korelasyonunu kullanan Treynor oranıdır. Beta, genel piyasaya göre bir yatırımın oynaklığının ve riskinin bir ölçüsüdür.

Traynor Ratio’nun amacı, yatırımcıların piyasada var olan risklerin ötesinde ek riskler alarak tazmin edilip edilmediğini belirlemektir. Treynor oranı formülü, portföyün getirisinin risksiz oranın portföyün betasına bölünmesiyle elde edilir.

Sharpe Oranı Kullanmanın Sınırlamaları

Sharpe oranı, getirilerin normal dağıldığını varsayan toplam portföy riskinin bir temsilcisi olarak paydadaki getirilerin standart sapmasını kullanır. Normal bir veri dağılımı, bir çift zar atmak gibidir. Birçok atışta, zarlardan en yaygın sonucun yedi olacağını ve en az yaygın sonuçların iki ve on iki olacağını tahmin ediyoruz.

Fakat, fiyatlardaki şaşırtıcı düşüşler veya ani artışlar nedeniyle finansal piyasalardaki getiriler ortalamadan sapmaktadır. Ayrıca standart sapma, fiyat hareketlerinin her iki yönde de eşit derecede riskli olduğunu tahmin ediyor.

Sharpe oranı, görünür riske göre ayarlanmış getiri geçmişlerini artırmak isteyen portföy yöneticileri tarafından manipüle olabilir. Bu, ölçüm aralığını genişleterek yapılabilir. Bu, daha düşük bir oynaklık tahmini ile sonuçlanacaktır. Örneğin, günlük getirilerin yıllık standart sapması genellikle haftalık getirilerden daha yüksektir ve bu da aylık getirilerden daha yüksektir.

Tarafsız bir geriye bakma dönemi yerine analiz için en iyi potansiyel Sharpe oranına sahip bir dönem seçmek, riske göre düzeltilmiş getirileri bozacak verileri dikkatli bir şekilde seçmenin başka bir seçeneğidir.

 

Sharpe Oranı Kaç Olmalı?

1.0’ın üzerindeki Sharpe oranları genellikle “iyi” olarak varsayılır. Çünkü bu, portföyün oynaklığına göre fazla getiri sunduğunu hissetirir. Bununla birlikte, yatırımcılar genellikle bir portföyün Sharpe oranını emsallerine göre karşılaştırırlar. Bu nedenle, bir portföy akran grubundaki rakiplerin ortalama Sharpe oranı 1.0’ın üzerindeyse, Sharpe oranı 1.0 ile yetersiz kabul edilebilir.

Sharpe Oranı Nasıl Hesaplanır?

Sharpe oranını hesaplamak için, yatırımcılar önce portföyün getiri oranından risksiz oranı çıkarırlar ve genellikle risksiz getiri oranı için bir vekil olarak Hazine getirilerini kullanırlar. Daha sonra sonucu portföy fazla getirisinin standart sapmasına böldüler. Standart sapma kullanıldığında, formülün dolaylı olarak portföy getirilerinin normal dağıldığını varsaydığına dikkat edin, ki bu pratikte böyle kabul edilmeyebilir.

Son dakika Kripto para gelişmelerinden anında haberdar olmak için  TwitterTelegram , İnstagram hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemiz zaten tamamen ücretsizdir. Bizlere destek olmak için lütfen reklam engelleyici kapatın.